Svenska Företagsläkarföreningen
Yrkesförening i Svenska Läkarförbundet
Kontakta oss
Information
Information

Vi är en yrkesförening inom Läkarförbundet för företagsläkare för frågor av facklig karaktär och intresseområdet arbetsmiljö och hälsa.

Vi arbetar med att utveckla företagsläkarens kompetens genom sammankomster, seminarier och kurser.

Vi bevakar och utvecklar specialitetsfrågorna gentemot myndigheter och arbetsmarknadens organisationer.