Svenska Företagsläkarföreningen
Yrkesförening i Svenska Läkarförbundet
Kontakta oss
Kontakta oss
Kontakta oss

Kansliet:
Helena Törnkvist
helena.tornkvist@slf.se
Telefon: 08-790 33 60


Ordförande:
Jan Rosén
jan.rosen@sflf.net
Telefon: 0704 83 18 90